NätRom

Kommande konferens arrangeras utav Rättspsykiatriska kliniken i Säter den 15 – 16 november, 2018.
För att ta del av programmet och anmälan till konferensen – klicka här.

 

 


Landstingsförbundet och Rättpsykiatriska föreningen inbjöd till en rättpsykiatrisk vårdkonferens hösten 2001 med fokus på rättpsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ har det rättpsykiatriska nätverket NätRom vuxit fram och tagits ut som arrangör. Konferensen har sedan 2001 anordnats vår och höst varje år på flera orter runt om i landet.

Varje konferens har haft ett särskilt fokus. De första konferenserna arbetade med att utforma en nationell värdegrund för den rättpsykiatriska omvårdnaden. Senare konferenser har haft innehållet i den rättpsykiatriska vården/omvårdnaden, etik, vårdkultur, brottsbearbetning och dynamisk säkerhet som tema.

En av styrkorna med denna konferens är det stora antal kliniker, både stora och små, som är representerade på konferenserna. En annan styrka är att det är en arbetande konferens med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och ge möjlighet att följa den nationella utvecklingen på området. Föreläsningar varvas med arbete i grupper där syftet är att deltagarna aktivt ska bidra med erfarenheter från den egna kliniken och få med sig andra erfarenheter tillbaka till den egna kliniken.

Stadgar

Bakgrund

Aktuellt inom Nätrom
Inom Sveriges kommuner och landsting pågår ett projekt kallat ”Uppdrag psykisk ohälsa”.Inom projektet revideras bland annat rapporten till SoS från 2007 ”Innehållet i den rättspsykiatriska vården”. Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad deltar i detta arbete när det gäller rättspsykiatrisk omvårdnad. NätRoms styrgrupp har reviderat den ursprungliga texten inom området omvårdnad. Denna bearbetning diskuterades på konferensen i Örebro 12-13 november och ska betraktas som ett arbetsmaterial.NätRoms kontaktpersoner på de olika enheterna uppmanas att komma med synpunkter på innehållet fram till den 10 januari 2016.

Nätrom i massmedia
http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.4748076-oviss-framtid-for-rattspsykiatrin